شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
واحد پول :

جدیدترین محصولات

هر کیسه 2050 ریال

گچ خاکی شرق

هر کیسه 21500 ریال

گچ سفید شرق

هر متر 41000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 16000 ریال

گچ خوشکارنمونه سپیدگچ مشهد

هر کیسه 18500 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خوشکار مشهد

هر کیسه

گچ عاج مشهد

هر متر 41000 ریال

دیواره گچی گچ طوس

هر کیسه 21000 ریال

آهک 20 کیلویی طوس خراسان

هر کیسه 11000 ریال

پودر سنگ 22 کیلویی طوس خراسان

هر کیسه 25000 ریال

گچ سفید 40 کیلویی مشهد

هر تن 128000 ریال

ماسه یک شور

هر کیسه 22000 ریال

ضد یخ پودری پارس بتن 20 کیلویی

هر کیسه 22000 ریال

گچ خوشکار نگین رحیمی

هر قالب 550 ریال

آجر 10سوراخ

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر قالب 550 ریال

آجر 10سوراخ

هر متر 41000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر قالب 1150 ریال

بلوکه سفالی 10

هر کیسه 18500 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان

هر کیسه 55000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر تن 600000 ریال

آجر گری

هر مترمکعب 420000 ریال

پوکه نخودی بادامی

هر کیسه 60000 ریال

سیمان سیاه پاکتی جوین

هر تن 128000 ریال

ماسه یک شور

هر کیسه 23000 ریال

گچ صالح سمنان 40 کیلویی

هر کیسه 16000 ریال

گچ خوشکارنمونه سپیدگچ مشهد

هر کیسه 11000 ریال

پودر سنگ 22 کیلویی طوس خراسان

هر قالب

آجر سفال سه سوراخ

هر متر 41000 ریال

دیواره گچی گچ طوس

هر قالب

بلوکه سفالی 8