شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
واحد پول :

جدیدترین محصولات

هر مترمکعب 1200000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر مترمکعب 1200000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر مترمکعب 1200000 ریال

هبلکس پرین 60x25x15

هر کیسه 20000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد0ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ خوشکار مشهد40ک

هر کیسه 20000 ریال

گچ عاج مشهد 20ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی طوس

هر کیسه 21000 ریال

آهک طوس خراسان20 ک

هر کیسه 11000 ریال

پودر سنگ طوس خراسان 22 ک

هر کیسه 24000 ریال

گچ سفید مشهد 40 کیلویی

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر قالب 500 ریال

آجرسفال 10سوراخ

هر کیسه 48000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2جوین

هر کیسه 55000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر تن 600000 ریال

آجر گری

هر قالب 1000 ریال

آجر سفال سه سوراخ

هر کیسه 21000 ریال

آهک طوس خراسان20 ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمکعب 410000 ریال

پوکه نخودی بادامی

هر تن 75000 ریال

ماسه شسته یک شور

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان40ک

هر کیسه 20000 ریال

گچ عاج مشهد 20ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد0ک

هر کیسه 11000 ریال

پودر سنگ طوس خراسان 22 ک