شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
تبلیغات
نماد اعتماد


فروش ویژه گچQRCode

فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی

جدیدترین محصولات

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک کوهی

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک قلوه ای

هر کیسه 16400 ریال

ضد یخ پودری بتن پاس 20 کیلویی

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر تن 2450000 ریال

سیمان سفید 25 ک شرق

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x15

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان40ک

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر کیسه 55000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر قالب 11000 ریال

آجر سفال سه سوراخ

هر کیسه 23000 ریال

گچ سفیدصالح سمنان 40 کیلویی

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر تن 550000 ریال

آهک صنعتی سیمان شرق، لودر

هر قالب 550 ریال

آجرسفال 10سوراخ

هر کیسه 21000 ریال

گچ نمونه رضا40کیلویی

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک قلوه ای

هر کیسه 17000 ریال

گچ سفید پارس سمنان 40ک

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک کوهی

هر تن 920000 ریال

آهک صنعتی سیمان شرق سیلو

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر تن 75000 ریال

ماسه شسته یک شور

هر کیسه 47500 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2جوین