شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
تبلیغات
نماد اعتماد


فروش ویژه گچQRCode

فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی

جدیدترین محصولات

هر کیسه 36500 ریال

سیمان پاکتی 25 کیلویی شاهرود

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک کوهی

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک قلوه ای

هر کیسه 16400 ریال

ضد یخ پودری بتن پاس 20 کیلویی

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر تن 3000000 ریال

سیمان سفید 25 ک شرق

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x15

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد40ک

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر کیسه 82000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر کیسه 23000 ریال

گچ سفیدصالح سمنان 40 کیلویی

هر قالب 11000 ریال

آجر سفال سه سوراخ

هر کیسه 21000 ریال

گچ نمونه رضا40کیلویی

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک قلوه ای

هر تن 550000 ریال

آهک صنعتی سیمان شرق، لودر

هر تن 75000 ریال

ماسه شسته یک شور

هر قالب 550 ریال

آجرسفال 10سوراخ

هر کیسه 36500 ریال

سیمان پاکتی 25 کیلویی شاهرود

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر کیسه 17000 ریال

گچ سفید پارس سمنان 40ک

هر مترمربع 150000 ریال

موزائیک کوهی

هر کیسه 76000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2جوین

هر تن 600000 ریال

آجر گری