شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
تبلیغات
نماد اعتماد


فروش ویژه گچQRCode

فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی

جدیدترین محصولات

هر کیسه 16400 ریال

ضد یخ پودری بتن پاس 20 کیلویی

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر تن 2450000 ریال

سیمان سفید 25 ک شرق

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x15

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ خوشکار مشهد40ک

هر کیسه 20000 ریال

گچ عاج مشهد 20ک

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر کیسه 55000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر قالب 11000 ریال

آجر سفال سه سوراخ

هر کیسه 23000 ریال

گچ سفیدصالح سمنان 40 کیلویی

هر قالب 550 ریال

آجرسفال 10سوراخ

هر کیسه 21000 ریال

گچ نمونه رضا40کیلویی

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر قالب 1150 ریال

بلوکه سفالی 10

هر تن 2350000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر کیسه 17000 ریال

گچ سفید پارس سمنان 40ک

هر تن 600000 ریال

آجر گری

هر تن 75000 ریال

ماسه شسته یک شور

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 47500 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2جوین

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان