شهر :
اگر گزینه "آدرس دهی توسط نقشه" را علامت دار نموده و مکان خود را روی نقشه مشخص نمایید هزینه حمل براساس محل و محدوده شما محاسبه خواهد شد در غیر این صورت حداکثر هزینه حمل برای سفارش شما در نظر گرفته می شود.
آدرس : (ضروری) :
نام محصول :
توضیحات :
مشخصات سفارش :
تعداد
کالایی را انتخاب نکرده اید.
تبلیغات
نماد اعتماد


فروش ویژه گچQRCode

فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی

جدیدترین محصولات

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر تن 2200000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر تن 2250000 ریال

سیمان سفید 25 ک شرق

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x15

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی شرق 40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی نمونه سپیدگچ مشهد40ک

هر کیسه 18000 ریال

گچ خاکی (خوشکار) خراسان40ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ خوشکار مشهد40ک

هر کیسه 20000 ریال

گچ عاج مشهد 20ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی طوس

تبلیغات
سیمان مشهد

مصالح ساختمانی مشهد

تبلیغات رایگان

پربازدیدترین محصولات

هر تن 2250000 ریال

سیمان سفید 25 ک شرق

هر کیسه 45000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2جوین

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x10

هر تن 75000 ریال

ماسه شسته یک شور

هر کیسه 23000 ریال

گچ سفیدصالح سمنان 40 کیلویی

هر تن 2200000 ریال

سیمان سفید 50 ک شرق

هر قالب 11000 ریال

آجر سفال سه سوراخ

هر تن 550000 ریال

آهک صنعتی سیمان شرق، لودر

هر مترمکعب 1300000 ریال

هبلکس پرین 60x25x12.5

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید پارس کلاسیک سمنان 40ک

هر مترمربع 40000 ریال

دیواره گچی خراسان

هر تن 600000 ریال

آجر گری

هر کیسه 46000 ریال

سیمان پاکتی تیپ 2 مشهد

هر کیسه 16000 ریال

آهک سینا توس 20ک

هر کیسه 19000 ریال

گچ سفید شرق40ک